Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1
Verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens. (1)Verstrekken of verkrijgen van feitelijke gegevens (éénrichtingsverkeer). Er is in zeer beperkte mate sprake van interactie.
2
2
Verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van  gegevens aan derden. (2)Een actief, interactief, proces van vraag en antwoord, gericht op het verkrijgen van informatie en kennis die nodig is ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden.
3
3
Verkrijgen van afstemming over de wijze van toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid, onderwijsprogrammering of de werkwijzen bij te leveren diensten. (3)Verkrijgen van afstemming. Draagvlak voor bijvoorbeeld de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid, de verzorging van onderwijs, vakoverstijgende projecten, de afstemming met collega's, hulpverleners en deskundigen, en/of het voorafgaand en het vervolgonderwijs e.d. is aanwezig.
4
4
Verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en de implementatie van beleid, onderwijsprogrammering, onderwijsconcepten, -methoden en -technieken, nieuwe ideeën, werkmethoden en technieken. (4)Een gemeenschappelijke basis moet worden gecreëerd voor de ontwikkeling en implementatie van beleid, nieuwe (innovatieve)ideeën, werkmethoden, concepten, en technieken en controversieel liggende onderwerpen en/of maatregelen buiten het/de eigen onderwijsteam/sectie/afdeling/sector/opleiding en bij externe instanties waarbij standpunten van de onderwijsinstelling worden uitgedragen.
5
5
Richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders bij de formulering van strategische beleidsconcepten, of het richtinggevend beïnvloeden van strategische beleidsconcepten voor een scholengemeenschap. (5)Er wordt een 5 gescoord bij de functie van directeur van een scholengemeenschap, die ambtelijke, politieke of maatschappelijke bestuurders richtinggevend beïnvloedt bij de formulering van strategische beleidsconcepten op landelijk, regionaal of grootstedelijk niveau.