Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wat is eFUWA onderwijs
eFUWA onderwijs is een webapplicatie voor de vier onderwijssectoren, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Beroepsonderwijs, waarmee organisaties online (generieke) functies kunnen beschrijven en waarderen.
 
Onderwijsorganisaties kunnen op vrijwillige basis aansluiten bij eFUWA onderwijs.

Leveranciers
eFUWA onderwijs is in opdracht van de 4 onderwijsraden ontwikkeld door Leeuwendaal en RheiGroup. De PO-raad, VO-raad, MBO-raad en Leeuwendaal zijn juridisch eigenaar van de onderwijsvarianten van Fuwasys.
 
Licenties
Gebruikers zijn in principe alle onderwijs organisaties die direct of indirect aangesloten zijn bij de CAO. Deze licentieovereenkomst is in overleg met de raden gestandaardiseerd.
 
Voor wie interessant?
Functiewaarderingssystemen worden vooral gebruikt ter onderbouwing van de beloningsstructuur. Een functiewaarderingssysteem is een soort meetlat, waarlangs functies worden gelegd om de relatieve zwaarte van een functie te kunnen bepalen.

Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan aan via het 'Informatie' scherm van uw eigen sector.


Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Middelbaar Beroepsonderwijs

Hoger Beroepsonderwijs