Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Nieuws

eFUWAonderwijs gelanceerd

eFUWAonderwijs is nu beschikbaar voor de 4 onderwijssectoren: PO, VO, MBO en HBO.

Nieuw in vergelijking met de cd-rom

  • De applicatie is nu webbased (altijd en overal te raadplegen)

  • Digitale handboeken zijn opgenomen per sector

    • Handboek FUWA-PO, compleet nieuw

    • Handboek FUWA-VO, editie uit 2010 geheel bewerkt en geactualiseerd (o.a. aangevuld met reeksen en een hoofdstuk over generieke functiegebouwen)

    • Handboek FUWA-MBO, compleet nieuw

    • Handboek FUWA-HBO, editie uit 2006 geheel bewerkt en geactualiseerd (o.a. aangevuld met reeksen en een hoofdstuk over generieke functiegebouwen)

  • Mogelijkheid managers en medewerkers inzage te geven in eigen digitale functieboek

  • Een functiematrix met voorbeeldfuncties; deze matrix is te verrijken met de functies van uw eigen organisatie

  • Een deelnemersforum voor gebruikersvragen en best practices

  • YouTube-filmpjes met informatie over de verschillende gebruikersniveaus

  • Selectie-, sorteer- en filtermogelijkheden (bijv. oplopende schalen)

  • Het waarderingsscherm biedt alle relevante informatie in één scherm; u hoeft niet langer per kenmerk aparte bladen/schermen te openen

cd-rom Teelen niet langer ondersteund

Door het verschijnen van eFUWA is het niet langer nodig en wenselijk dat de firma Teelen de uitgave via cd-rom blijft ondersteunen. Teelen had ook al eerder aangegeven de aandacht te willen verleggen naar andere markten en producten.