Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Training ‘eFUWA onderwijs webapplicatie’

Deze training is bedoeld voor gecertificeerde gebruikers, P&O adviseurs en leidinggevenden die maximaal gebruik willen maken van de mogelijkheden van de webapplicatie. 

De deelnemers worden in de diepte meegenomen in het digitale systeem en leren alle ins en outs van de webapplicatie eFUWA onderwijs. Uitleg over de werking van het digitale systeem wordt afgewisseld met praktijkoefeningen in de webapplicatie. 

Ervaring heeft geleerd dat de training een absolute meerwaarde oplevert voor de gebruikers van eFUWA onderwijs. Wanneer tijdens de vulling van de applicatie mocht blijken, dat e.e.a. nog niet geheel duidelijk is kan contact worden opgenomen met de servicedesk van RheiGroup voor aanvullende ondersteuning.

De kosten van deze training, die een dagdeel in beslag neemt, zijn € 428,- per persoon (excl. BTW)

 

De trainingen vinden plaats op een nader te bepalen locatie. Op uw verzoek bieden wij deze training ook op uw locatie aan. De prijs van de training is in dat geval bij ons opvraagbaar. U kunt u zich aanmelden via Servicedesk@RheiGroup.com.

 

   

Training

Cursusdag

n.t.b.

n.t.b.

 

Trainingen worden alleen gegeven bij voldoende (meer dan 3) aanmeldingen.

 

 

Cursus functiebeschrijven en functiewaarderen

Elk voorjaar en najaar organiseert Leeuwendaal een toepassingscursus en een verdiepingscursus functiebeschrijven en functiewaarderen. Beide cursussen worden gegeven op basis van open inschrijvingen en in company.

De toepassingscursus

Deze cursus is bedoeld voor (personeels)adviseurs, leidinggevenden en (staf)medewerkers die weinig tot geen ervaring hebben met het beschrijven en waarderen van functies. U ontwikkelt maatgevoel voor verschillen tussen functieniveaus met behulp van één van de FUWASYS-varianten (FUWA-PO, FUWA-VO, FUWA-BVE, FUWA-HBO of FUWASYS).
U kunt deze cursus apart volgen of ter voorbereiding op de verdiepingscursus.
Functiebeschrijvingen zijn van oudsher een legitimering van de salarisschaal. In modern HRM-beleid vormt de functiebeschrijving ook een instrument dat de mogelijkheid biedt om gerichte werk- en ontwikkelafspraken te maken. Hier wordt bij uitstek gebruikgemaakt van functiereeksen en functiefamilies die globaler en flexibeler zijn van opzet. De afspraken tussen manager en medewerker over ontwikkeling en te behalen resultaten worden gemaakt in de gesprekscyclus, om daar vervolgens gericht op te sturen.

Dit zijn vragen die in de cursus aan bod komen:

   • wat hoort er eigenlijk in een functiebeschrijving?
   • hoe maak je een functiebeschrijving, een functiefamilie of functiereeks?
   • hoe werkt het systeem waarmee functies worden gewaardeerd?
   • hoe komen we af van lange, onvolledige opsommingen van activiteiten die in de kast verdwijnen?
   • Hoe draagt functiebeschrijving en –waardering bij aan het kunnen sturen op ontwikkeling en resultaten?

De verdiepingscursus

De verdiepingscursus is bestemd voor (personeels)adviseurs, leidinggevenden en (staf)medewerkers die relevante kennis en ervaring hebben opgedaan (meer dan één jaar) met het beschrijven en waarderen van functies door middel van de fuwasys-methodiek.
U kunt deze cursus alleen volgen indien u over voldoende ervaring en achtergrondkennis beschikt met betrekking tot het beschrijven en waarderen van functies en/of de toepassingscursus heeft gevolgd.

 

In dit vierdaagse vervolg leiden wij u op tot functiewaarderingsexpert, waarvoor u een SPO-certificering kunt behalen. Het SPO-certificaat toont aan dat u de systematiek juist kunt toepassen. Deze certificering waarborgt de kwaliteit van de functiebeschrijvingen en de daarbij behorende waarderingen binnen een organisatie. Door het juist toepassen van de systematiek kunnen bezwarenprocedures worden voorkomen.
Nadat u met goed gevolg het certificeringexamen heeft afgelegd, worden uw gegevens opgenomen in het SPO-register. Dit register vindt u hier.
Voor de SPO-certificering dient u zich in te schrijven via Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs. De actuele certificerings- en bijscholingsdata zijn ook hier te vinden.

Cursusdata 2017

Tweedaagse toepassingscursus: woensdag 15 en donderdag 16 maart.

Vierdaagse verdiepingscursus:

 • maandag 27 maart
 • dinsdag 28 maart
 • woensdag 12 april
 • donderdag 13 april

De cursusdagen starten om 9.30 uur en duren tot 16.30 uur

Kosten

De kosten voor de tweedaagse toepassingscursus bedragen € 995,00
Deelname aan de vierdaagse verdiepingscursus kost € 1.995,00

Alle cursusdagen worden gegeven op het kantoor INoffice, Polanerbaan 13b, 3447 GN Woerden.

Nu aanmelden voor deelname

Met het formulier op de website van Leeuwendaal,

https://www.leeuwendaal.nl/cursus-functiebeschrijven-en-functiewaarderen,

kunt u zich aanmelden voor deelname.