Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
​​
 
 
Leergang functies beschrijven en waarderen

Ieder voorjaar en najaar organiseert Leeuwendaal de leergang gericht op functies beschrijven en functies waarderen voor Fuwasys en de varianten (Fuwa-Prov., Fuwa-HBO, Fuwa-BVE, Fuwa-VO en Fuwa-PO). Dit is het gangbare functiewaarderingssysteem voor organisaties in de sectoren overheid en onderwijs. 


Modu​​​​​le 1: functies beschrijven

Beschrijvingen van functies geven in veel organisaties duidelijkheid over de taken, werkzaamheden en bevoegdheden. Daarnaast vormen functiebeschrijvingen de basis en legitimering van het functieniveau en de salarisschaal. In modern HRM-beleid vormt de functiebeschrijving ook een instrument dat de mogelijkheid biedt om gerichte werk- en ontwikkelafspraken te maken. De afspraken tussen leidinggevende en medewerker over professionele ontwikkeling en te behalen resultaten worden gemaakt in de gesprekscyclus. Dit biedt een kans om daar gericht op te sturen of de zelforganisatie van medewerkers te vergroten.

Doel van deze tweedaagse module is om te leren welke onderdelen een functiebeschrijving bevat om deze daarna te kunnen waarderen met Fuwasys of de varianten. Je ontwikkelt maatgevoel voor verschillen tussen functieniveaus met behulp van Fuwasys en de varianten. Je leert daarbij gebruik te maken van verschillende soorten functiebeschrijvingen, functiereeksen en/of functiefamilies. Deze laatste zijn globaler en flexibeler van opzet.

Module 1 is bedoeld voor HR en P&O-adviseurs, directies, leidinggevenden en (staf)medewerkers, die werkzaam zijn in de sectoren overheid en onderwijs. Deze module vraagt geen nadere voorkennis. Je kunt deze module apart volgen of ter voorbereiding op module 2.

De opzet van de module is praktijkgericht. Dat wil zeggen: leren door te doen, waarbij praktijk en (de toepassing van) theorie elkaar afwisselen. 

Dit zijn vragen die in module 1 aan bod komen:

  • Welke varianten zijn er om functies te beschrijven?
  • Welke onderdelen horen in een functiebeschrijving?
  • Hoe stel je een functiebeschrijving, een functiefamilie of functiereeks op?
  • Hoe werkt het systeem van Fuwasys, waarmee functies worden gewaardeerd?
  • Hoe kom je tot compacte, resultaatgerichte beschrijvingen? (In plaats van lange, onvolledige opsommingen van activiteiten die in de kast verdwijnen?)
  • Hoe draagt de functiebeschrijving bij aan het sturen op ontwikkeling en resultaten of de zelforganisatie van medewerkers?

Module 2: functies waarderen​

In deze module leer je om het systeem Fuwasys en de varianten toe te passen en zo een functie te kunnen waarderen. Het correct toepassen van alle kenmerken, die nodig zijn om een waarderingsadvies op te stellen vormen de kern van deze module. Je leert het niveau van de functie te bepalen en omgaan met beloningsverhoudingen. Tevens geven we aandacht aan je rol als adviseur/deskundige voor functiewaarderingsvraagstukken in de organisatie.

Module 2 is bedoeld voor HR en P&O-adviseurs, directies, leidinggevenden en (staf)medewerkers, die werkzaam zijn in de sectoren overheid en onderwijs en die relevante kennis en ervaring hebben (van één jaar of meer). Deze vijfdaagse module is alleen te volgen als je over voldoende ervaring en achtergrondkennis beschikt met betrekking tot het beschrijven en waarderen van functies en/of module 1 hebt gevolgd.

De opzet van de module is praktijkgericht. Dat wil zeggen: leren door te doen, waarbij veel oefeningen en (de toepassing van) theorie over de regels en verbanden van het functiewaarderingssysteem elkaar afwisselen. Je wordt voorbereid op het certificeringsexamen.

Module 2 is onderdeel van de leergang tot functiewaarderingsdeskundige, waarvoor je uiteindelijk een SPO-certificering kunt behalen (zie www.spo3.nl ). Het SPO-certificaat toont aan dat je de systematiek van Fuwasys en/of varianten op een juiste wijze kunt toepassen. Deze certificering waarborgt de kwaliteit van de functiebeschrijvingen en de daarbij behorende waarderingen binnen een organisatie. Door het juist toepassen van de systematiek kunnen bezwarenprocedures worden voorkomen.​

Nadat​ je met goed gevolg het certificeringexamen hebt afgelegd, worden je gegevens opgenomen in het SPO-register. Dit register vind je hier

Voor de SPO-certificering dien je jezelf in te schrijven via de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (zie www.spo3.nl ). De actuele certificerings- en bijscholingsdata zijn ook op deze website te vinden.
Cursusdata 
Module 1 Functies beschrijven (2 dagen): Voorjaar 2022
Module 2 Functies waarderen (5dagen): Voorjaar 2022
  
Kosten
De kosten voor module 1 bedragen € 995,00 pp
De kosten voor module 2 bedragen € 2.495,00 pp
Alle cursusdagen worden gegeven bij Leeuwendaal, HNK-gebouw, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht.
 
Nu aanmelden voor deelname
Met het formulier op de website van Leeuwendaal,
kunt u zich aanmelden voor deelname.​