Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1


Beslissingen over de uitvoering van het werk worden door anderen genomen. (1)De keuzefactoren die moeten worden gehanteerd, zijn eenduidig en er is nauwelijks sprake van het zelf nemen van beslissingen.
2
2


Afwegen van beslissingen zijn gericht op de volgorde, werkwijze en prioritering van de uitvoering van de werkzaamheden. (2)Afweging van duidelijk omlijnde keuzefactoren is nodig, alvorens tot de inhoudelijk beslissingen te komen. Onder duidelijk omlijnde keuzefactoren wordt verstaan dat de grenzen van de keuzen zijn aangegeven, maar dat binnen de grenzen een afweging kan plaatsvinden en variatie mogelijk is. Er wordt een keuze gemaakt uit meerdere mogelijkheden. De beslissingen zijn voornamelijk gericht op de volgorde en de prioriteit van de (uitvoerende) werkzaamheden.
3
3


Beslissingen zijn gericht op operationele aspecten van het werk waarbij situaties, regels, afspraken en/of onderwijskundige ontwikkelingen worden geïnterpreteerd, en waarbij het gaat om de vormgeving van de werkzaamheden. (3)Interpretatie van situaties, regels en dergelijke is nodig alvorens tot inhoudelijke beslissingen te komen. Bij het kiezen dient te worden geïnterpreteerd welke situaties van toepassing zijn of ermee te maken hebben. De beslissingen zijn gericht op operationele aspecten van het werk waarbij situaties, regels, afspraken en/of onderwijskundige ontwikkelingen moeten worden beoordeeld, en waarbij het gaat om de vormgeving of werkwijze van de werkzaamheden. In het onderwijs kan gedacht worden aan beslissingen over inhoud, vorm en werkwijze bij het aanbieden van onderwijs.
4
4


Beslissingen vinden op tactisch niveau plaats van de opleiding of instelling en zijn gericht op de inhoud van de werkzaamheden, waarbij ook beslissningen worden genomen over aanverwante disciplines, taken, organisatie en dergelijke. (4)De inhoudelijke beslissingen die moeten worden genomen, kunnen niet meer als op zichzelf staande beslissingen worden benoemd. Er is interpretatie van een verwevenheid van niet duidelijk omlijnde keuzefactoren nodig, alvorens tot de inhoudelijke beslissingen te komen. Er worden ook beslissingen genomen over aanverwante disciplines, taken, organisatie en werkwijze in samenhang met ontwikkelingen en in afstemming op andere onderwijsteams/secties/afdelingen/sectoren/opleidingen.
5
5


Beslissingen worden genomen op strategisch niveau van de instelling of de onderwijskundige sector. (5)Er wordt een 5 gescoord bij die functies, die nadrukkelijk betrokken zijn bij het ontwikkelen, helpen vaststellen en/of realiseren van strategische doelstellingen. Het kan hierbij gaan om functies van directeuren op het niveau van een categorale school of een scholengemeenschap en andere directieleden op het niveau van een complexe scholengemeenschap.