Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1


Uitvoerende beslissingen: van tevoren bekend én onmiddellijk vast te stellen. (1)Geen onzekerheid. De gevolgen zijn bekend en direct vast te stellen.
2
2


Uitvoerende beslissingen: duidelijk én op zeer korte termijn (binnen een paar maanden) vast te stellen. (2)Een geringe onzekerheidsmarge met betrekking tot de gevolgen van de beslissingen en het effect is nog duidelijk. De mogelijke gevolgen van de beslissingen staan op voorhand vast en zijn binnen een paar maanden vast te stellen.
3
3


Operationele beslissingen: voorspelbaar én op korte termijn (korter dan een jaar) vast te stellen. (3)Een onzekerheidsmarge met betrekking tot de gevolgen van de beslissingen en het effect is nog voorspelbaar. De gevolgen zijn binnen een jaar vast te stellen. In het onderwijs gaat het om beslissingen die genomen worden bij de uitvoering van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.
4
4


Tactische beslissingen: in beperkte mate voorspelbaar en pas op middellange termijn (langer dan een jaar) in te schatten. (4)Afwegen van een groot aantal onzekere factoren, waardoor de uitkomst van de beslissingen moeilijk voorspelbaar is. Het resultaat van de beslissingen is pas na een jaar in te schatten. Ook kan gedacht worden aan beslissingen met betrekking tot initiëren en/of bepalen van het ontwikkelen en vernieuwen van het leerplan/onderwijsprogramma of met betrekking tot meerjarenbeleid. In het onderwijs kan gedacht worden aan beslissingen met betrekking tot onderwijsinnovatie en curriculumontwikkeling.
5
5


Strategische beslissingen: op lange termijn (enige jaren) in te schatten. (5)Een duidelijk langetermijneffect bij de beslissingen. Het gaat bijvoorbeeld om functies waarbij de strategische doelstellingen van de scholengemeenschap worden vormgegeven. Het gaat hierbij om functies de strategische doelstellingen van de onderwijsinstelling (doen) vormgeven.