Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1


Werkinstructies en gedetailleerde regels of voorschriften voor vrijwel alle activiteiten van het werk. (1)De werkzaamheden zijn (vrijwel) volledig ingekaderd door gedetailleerde instructies, of gedetailleerde werkafspraken, regels of voorschriften voor vrijwel alle activiteiten van het werk. Het gaat om functies waarbij precies bekend is welke acties moeten worden ondernomen.
2
2


Werkafspraken, regels of voorschriften zijn bij de uitvoering van het werk van kracht. (2)De werkzaamheden zijn min of meer ingekaderd waarbij voorschriften, werkafspraken en andere uitvoeringsafspraken van kracht zijn. Het gaat om functies waarbij doorgaans de wijze van handelen is bepaald.
3
3


Met elkaar samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of specifiek geformuleerde beleidslijnen/programma's zijn aanwezig als basis voor de uitvoering van het werk. (3)De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen ruime kaders zoals neergelegd in onderwijs- en examenregelingen en onderwijsprogramma's of het vastgestelde schoolbeleid. Er is geen voorgeschreven wijze van uitvoering maar er is ruimte voor eigen invulling bij de uitvoering van de werkzaamheden.
4
4


In algemene termen geformuleerde, strategische beleidslijnen of modellen zijn als uitgangspunten voorhanden. (4)Het gaat om functies waarbij in algemene termen omschreven is aan welke (strategische) kaders men zich dient te houden. De werkzaamheden zijn weinig ingekaderd.
5
5


Fundamentele, richtinggevende concepten zijn geformuleerd als basis voor het opstellen van algemeen geformuleerde, strategische beleidslijnen/onderwijsprogrammering of modellen. (5)Het gaat om functies waarbij fundamentele richtinggevende concepten door de politiek en/of de Raad van Toezicht of in de Statuten zijn geformuleerd. Deze score kan alleen voorkomen bij een voorzitter van het (College van) Bestuur.