Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1


Praktische vaardigheid en behulpzaamheid. (1)Vaardigheid in bijvoorbeeld typen, het hanteren van instrumenten of gereedschappen.
2
2


Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, en/of communicatieve en klantvriendelijke vaardigheden. (2)Nauwkeurigheid bij het maken van tabellen, schema's, e.d. en van een normale communicatieve, klantvriendelijke en zorgvuldige opstelling bij het te woord staan van derden. Maar ook van vaardigheden voor het assisteren van docenten bij de praktijkcomponent van het onderwijs.
3
3


Leidinggevende, improviserende, communicatieve, organiserende of adviesvaardigheden, dan wel didactische, pedagogische, stimulerende, motiverende en sociale vaardigheden en invoelingsvermogen ten aanzien van leerlingen. (3)Vaardigheden, nodig voor het tot stand brengen van een resultaat (product/advies). In het voortgezet onderwijs gaat het hierbij ook om vaardigheden in het begeleiden van individuele en groepen leerlingen.
4
4


Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, onderwijsprogrammering, nieuwe ideeën en concepten. Er wordt een multidisciplinaire oriëntatie verlangd en veelal is vaardigheid vereist in het laten aansluiten van het onderwijsprogramma op het voorafgaand en   vervolgonderwijs, andere vakken en leerjaren binnen en buiten de eigen onderwijsinstelling. (4)Vaardigheden, nodig voor het ontwikkelen, uitdragen én verdedigen van beleid, nieuwe ideeën of concepten of het bewerkstelligen van synergie bij de ontwikkeling en implementatie van onderwijsvernieuwingsconcepten en projecten. Er is veelal sprake van integrale beleidsverantwoordelijkheid voor een onderwijskundige sector zoals het vmbo, de havo of het vwo.
5
5


Vaardigheid in tot stand brengen van fundamentele, grensverleggende ideeën en/of het vormgeven, implementeren en aansturen van het strategisch beleid voor een omvangrijk maatschappelijk terrein in nationaal of internationaal verband. (5)Vaardigheden, nodig voor het tot stand brengen van fundamenteel wetenschappelijke, grensverleggende ideeën. Onder vormgeven van strategisch beleid wordt verstaan het gehele proces van beleidsontwikkeling tot beleidsimplementatie en -evaluatie, inclusief het hanteren van politiek-bestuurlijke belangen, aansturen van overlegkaders, e.d. In het Voortgezet Onderwijs komt deze score niet voor.