Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
Omschrijving
  
Coordinatie
• plant en verdeelt de werkzaamheden en verzorgt de afstemming
• bewaakt, borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden
• treedt op als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het betreffende vakgebied
• verzorgt de vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden
• is informant bij gesprekken in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus
Dit is een normmodule, niet wijzigen.