Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1
Aanpak bekend en er hoeven nauwelijks of geen keuzen te worden gemaakt. (1)
Het resultaat staat al op voorhand vast.
2
2
Inspelen op bekende situaties waarbij niet al te ingewikkelde keuzen moeten worden gemaakt.​(2)
Er komen geen ingewikkelde problemen voor en er kan worden teruggevallen
op bekendheid met situaties, waardoor de keuze niet al te ingewikkeld is.
3
3
Inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen.​(3)
Er komen problemen voor die de medewerker nog niet eerder is
tegengekomen. Voor de oplossing van de problemen kan weliswaar volledig worden
terugvallen op kennis, maar is inventiviteit nodig om die kennis te gebruiken.
4
4
Inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.​(4)
Bij het aanpakken van de werkzaamheden kan niet meer worden
teruggevallen op gangbare benaderingen maar moeten nieuwe benaderingen of
methoden worden gezocht bijv. via studie van jurisprudentie en/of literatuur,
of het betrekken van invalshoeken van andere disciplines.
5
5
Inspelen op fundamenteel politiek-bestuurlijke en fundamenteel maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bij een grote en complexe instelling, waarbij strategische vraagstukken worden beantwoord.​(5)
Er moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met
fundamenteel politiek-bestuurlijke en fundamenteel maatschappelijke
ontwikkelingen omdat de fundamenten van het strategisch beleid in het geding
zijn.

Deze score komt in het Voortgezet Onderwijs niet voor.