Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  
  
InvalshoekOmschrijving
InvalshoekSteekwoorden
1
1
Beïnvloeding van de werkzaamheden van een enkele medewerker en/of een beperkt aantal leerlingen én het effect is vrijwel direct merkbaar. (1)

Het effect van de werkzaamheden strekt zich hoogstens uit tot een enkele medewerker of tot een beperkte groep medewerkers/klanten/leerlingen en kan vrijwel direct geconstateerd worden. Ook werkzaamheden die een groter en breder bereik hebben, maar waarvan het effect toch vrijwel direct merkbaar is, vallen hieronder.

2
2
Beïnvloeding van de werkzaamheden van een beperkte groep medewerkers en/of leerlingen van de eigen werkeenheid én het effect is op zeer korte termijn (een paar maanden) merkbaar en vast te stellen.​(2)

Het effect van de werkzaamheden strekt zich uit tot een beperkte groep medewerkers en/of leerlingen binnen het eigen werkeenheid (team/sector/afdeling/locatie). Tevens is het effect tot op zeer korte termijn, namelijk binnen een paar maanden merkbaar. Ook werkzaamheden die een groter en breder bereik hebben, maar waarvan het effect toch tot op zeer korte termijn merkbaar is vallen hieronder. Dit zijn veelal algemeen ondersteunende werkzaamheden. Hieronder vallen ook de instructie- en demonstratiewerkzaamheden, die zijn gericht op het hanteren van apparatuur en systemen, het toepassen van concrete vaardigheden én de ondersteunende werkzaamheden gericht op de voorbereiding en uitvoering van de onderwijsgevende en begeleidende taak van docenten​

3
3
Beïnvloeding van de werkzaamheden van de medewerkers en/of leerlingen van de eigen werkeenheid én het effect is tot op korte termijn (binnen een jaar) merkbaar en vast te stellen. (3)

Het effect van de werkzaamheden beperkt zich tot de eigen werkeenheid (team/sector/afdeling/locatie) en heeft nauwelijks invloed op de omgeving, met andere woorden het effect is intern gericht. Daarnaast is het effect binnen een jaar merkbaar. Ook die werkzaamheden vallen hieronder die een breder bereik hebben (bijv. de andere opleidingen binnen de sector), maar waarvan het effect toch binnen korte termijn waarneembaar is, zoals het uitvoeren van het leerplan/onderwijsprogramma of bij het ontwikkelen van delen van een onderwijsprogramma of curriculum.

4
4
Beïnvloeding van de werkzaamheden buiten de eigen werkeenheid (extern gericht) én het effect is tot op middellange termijn (langer dan een jaar) merkbaar en vast te stellen. (4)

Het effect van de werkzaamheden is gericht op de beïnvloeding van externe werkprocessen en/of de omgeving buiten de eigen werkeenheid (team/sector/afdeling/locatie): bijv. het zorgdragen voor de inhoud en vormgeving van de curriculumontwikkeling (vakinhoudelijke en/of pedagogisch en didactisch) waarbij afstemming nodig is met andere docenten, vaksecties en sectoren.

Daarnaast is het effect langer dan een jaar merkbaar. Leidinggevenden in het onderwijs met verantwoordelijkheden voor de voortgang en ontwikkeling voor integrale onderwijsvernieuwings- en ontwikkelingsprocessen scoren hier derhalve ook een 4.

5
5
De werkzaamheden zijn bepalend voor het strategisch functioneren van een groot conglomeraat van instellingen als geheel (waarbij ook sprake kan zijn van combinaties van PO, Speciaal onderwijs en VO)  én het effect is tot op lange termijn (enige jaren) merkbaar vast te stellen.​(5)

Deze score kan alleen voorkomen bij een voorzitter van het (College van) Bestuur.